საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

კონკურსი სხვა სახელმწიფოში შექმნილი საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების თანამდებობებზე

გაცნობებთრომ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნოკომისია აცხადებს

საქართველოს პრეზიდენტის 2018 წლის28 ოქტომბრის არჩევნებისათვის სხვა სახელმწიფოშიშექმნილი

საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრების შესარჩევკონკურსს.

საუბნო საარჩვენო კომისიის წევრად შეიძლება არჩეული/დანიშნული იყოს საქართველოს მოქალაქე 18 წლისასაკიდან.

დადებითი სურვილის შემთხვევაშისაბუთები უნდაგაიგზავნოს ცენტრალური საარჩევნო 

კომისიისელექტრონული ფოსტის მისამართზეabroad@cec.gov.geმიმდინარე წლის 3 ოქტომბრის ჩათვლით.


დამატებითი ინფორმაცია იხილეთhttp://cesko.ge/…/114997-konkursi-skhva-sakhelmtsifoshi-she…