საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

დამატებითი ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორული ორგანიზაციების პროექტების დაფინანსების შესახებდამატებითი ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორული ორგანიზაციების პროექტების დაფინანსების შესახებ

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით „დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობა“ პროგრამის ფარგლებში წარმოსადგენი განაცხადების შემოტანის ვადა 2019 წლის 30 ივნისამდე გახანგრძლივდა. გადაწყვეტილება დიასპორის წარმომადგენლების თხოვნის გათვალისწინებით იქნა მიღებული.

საგრანტო განაცხადისა და შესაბამისი დოკუმენტების (ქართულ ენაზე ან ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის) მიღება მითითებული ვადების გათვალისწინებით ხდება მხოლოდ ელექტრონულად, ელექტრონული ფოსტის შემდეგ მისამართზე:
diaspora@mfa.gov.ge 

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ: